Een regeneratief landbouwsysteem kan in de praktijk alleen worden gerealiseerd met een scala aan innovatieve oplossingen. Sommige van deze oplossingen bestaan nu al in praktijk, maar de praktijk heeft ook behoefte aan het ontwikkelen van 'next practice'-oplossingen. 

Daarom werkt het team van onderzoekers samen met een praktijknetwerk van boeren in Nederland. Dit netwerk vergemakkelijkt het delen van ervaringen tussen boeren, meet het effect van de ‘best practices’ en helpt onderzoekers van boeren te leren welke systemische veranderingen nodig zijn om een transitie naar regeneratieve landbouw mogelijk te maken. Behalve van het Nederlandse netwerk, maakt het project ook gebruik van het internationale lighthouse farms-netwerk van Wageningen University & Research. 

Toon kaart in nieuw scherm 

Het praktijknetwerk bestaat nu uit 20 boeren. Tijdens het onderzoek gaan we eerst na in hoeverre de boeren momenteel regeneratieve methoden toepassen.

Binnen het Nederlandse praktijknetwerk en het internationale netwerk van lighthouse farms komt een reeks van landbouwpraktijken voor die kunnen bijdragen aan een regeneratief systeem. Deze praktijken variëren van systeembenaderingen om een ​​nieuw systeem te creëren, tot relatief kleine aanpassingen aan het huidige systeem.

Wij gebruiken de ‘donut’-methode om de prestaties van de deelnemers in ons praktijknetwerk aan de criteria van regeneratieve landbouw te toetsen. Dit geeft aan of het bedrijf onder een ecologisch plafond blijft en op een sociaal-economische fundament staat. Voor elke deelnemer starten we met een self-assessment van de huidige situatie, hun startpunt en hun doelen voor de toekomst. Vervolgens worden de uitkomsten op ieder onderwerp van de ‘donut’  objectief gemeten.