Nederland staat wereldwijd bekend om zijn zeer efficiënte landbouwsector, laag gebruik van hulpbronnen en lage emissies en verliezen naar het milieu per kilogram geproduceerd voedsel. In de afgelopen decennia zijn indrukwekkende resultaten geboekt bij het verminderen van de milieu-impact.

Ondanks deze resultaten staat de Nederlandse landbouw voor grote uitdagingen om de doelen van de VN (Sustainability Development Goals), de EU en de Nederlandse overheid op het gebied van klimaatverandering, herstel van biodiversiteit, zoetwatergebruik en het sluiten van nutriëntenkringlopen te halen. Daarnaast ligt de acceptatie door consumenten en maatschappij onder druk en neemt het risico van zoönosen toe. Ondertussen staan ​​veel boeren voor grote uitdagingen om een ​​leefbaar inkomen te verdienen.

Een team van onderzoekers van de universiteiten van Wageningen, Utrecht en Amsterdam, gecoördineerd door TiFN, onderzoekt hoe het Nederlandse landbouwsysteem regeneratief kan worden, met een positief effect op de natuur en de leefomgeving, en met gezonde verdienmodellen. Dit team werkt samen in een publiek-privaat samenwerkingsprogramma dat wordt gefinancierd door FrieslandCampina, Cosun, BO akkerbouw, Rabobank, Topsector Agri & Food en TiFN.

Het onderzoeksprogramma levert de volgende zaken op:

Het team van onderzoekers werkt samen met een praktijknetwerk van 20 boeren in Nederland. Dit netwerk vergemakkelijkt het delen van ervaringen tussen boeren, meet het effect van de ‘best practices’ en helpt onderzoekers van boeren te leren welke systemische veranderingen nodig zijn om een ​​transitie naar regeneratieve landbouw mogelijk te maken.

National Growth Fund invests in transition agricultural sector

The National Growth Fund invests an amount of 129 million euros in the ReGeNL program; a groundbreaking program designed to transform the Dutch …

Read More

Regenerative Agriculture gets boost from National Growth Fund

On Friday 30 June 2023, the Dutch government announced its intention to invest 129 million Euros, subject to conditions, from the National Growth …

Read More

18 March: Online Carbon Farming event

On Thursday March 18 from 15:00 – 17:30 h the Regenerative Farming project organizes an online event on Carbon Farming to address this …

Read More