De introductie van regeneratieve landbouwconcepten vraagt om een bundeling van vele verschillende expertises, zowel op wetenschappelijk vlak als vanuit de praktijk. Het projectteam is daarom sterk multidisciplinair samengesteld en bestaat uit de volgende personen:

Promovendi

Praktijknetwerk
Het praktijknetwerk bestaat uit 20 Nederlandse boeren die nu al regeneratieve principes toepassen. Ze worden ondersteund door: